Tashkent Metropolitan University and Uzum Nasiya offer convenient tuition payment options to students

8 Sep 2023 | Uncategorized

In an effort to enhance the educational experience for its students, Tashkent Metropolitan University (TMU) is pleased to announce a partnership with Uzum Nasiya, a leading fintech project in Uzbekistan.

This collaboration between TMU and Uzum Nasiya opens up new opportunities for students to pursue higher education.

TMU students can apply for loans through Uzum Nasiya’s app to cover their tuition fees. This initiative underscores TMU’s commitment to creating an inclusive educational environment that supports the ambitions of all students.

President of TMU, Bekhzod Djalilov, noted, “At TMU, we continually strive to enhance the educational experience for our students. Our partnership with Uzum Nasiya aligns perfectly with our mission to provide accessible, high-quality education to our students. We are confident that this collaboration will help our students achieve success in the future.”

Tashkent Metropolitan University va Uzum Nasiya talabalarga qulay to‘lov imkoniyatlarini taklif etadi

Talabalarining ta’lim olishlari uchun qo’shimcha qulaylik yaratish maqsadida Tashkent Metropolitan University (TMU) O‘zbekistondagi yetakchi fintech loyihasi – Uzum Nasiya bilan hamkorlikni e’lon qiladi.

TMU va “Uzum Nasiya” hamkorligi talabalarga oliy ma’lumot olish uchun yangi imkoniyatlar ochadi.

TMU talabalari “Uzum Nasiya” ilovasi orqali ta’lim olishlari uchun kredit olishlari mumkin. Ushbu tashabbus TMUning barcha talabalarning ambitsiyalarini qo’llab-quvvatlaydigan inklyuziv ta’lim muhitini yaratishga sodiqligini ta’kidlaydi.

TMU rektori Behzod Jalilov shunday dedi: “TMUda biz doimo talabalarimizning ta’lim olishlari uchun kerakli sharoitlar yaratishga intilamiz. “Uzum Nasiya” bilan hamkorligimiz talabalarimizga arzon va sifatli ta’lim berish missiyamizga to‘liq mos keladi. Ishonchimiz komilki, bu hamkorlik talabalarimizga kelajakdagi muvaffaqiyatlarga erishishda yordam beradi”.

Tashkent Metropolitan University и Uzum Nasiya предлагают студентам удобные варианты оплаты обучения

Для улучшения образовательного опыта своих студентов Tashkent Metropolitan University (TMU) рад объявить о партнерстве с Uzum Nasiya, ведущим финтех-проектом в Узбекистане.

Сотрудничество между TMU и Uzum Nasiya открывает новые возможности для студентов получить высшее образование.

Студенты TMU могут подавать заявки через приложения Uzum Nasiya на получение кредитов для оплаты обучения. Эта инициатива подчеркивает приверженность TMU созданию инклюзивной образовательной среды, поддерживающей амбиции всех студентов.

Ректор TMU Бехзод Джалилов отметил: «В TMU мы постоянно стремимся улучшить образовательный опыт наших студентов. Наше партнерство с Uzum Nasiya идеально соответствует нашей миссии предоставления доступного высококачественного образования нашим студентам. Мы уверены, что это сотрудничество поможет нашим студентам достичь успеха в будущем».